BC – Otomotiv

İÇERİK

 1. Dünya Otomotiv Endüstrisi
 1. Alman Otomotiv Endüstrisi
 1. Alman OEN – Otomotiv Endüstrisi
 2. Alman OYS – Otomotiv Yan Sanayi
 • Almanya FDI – Otomotiv Endüstrisi
 1. Türk Otomotiv Endüstrisi
 1. Türk OEN – Otomotiv Endüstrisi
 2. Türk OYS – Otomotiv Yan Sanayi
 1. Teknolojik Gelecek
 1. EA – Elektrikli Araçlar
 2. HEA – Hibrit Elektirikli Araçlar
 • OA – Otonom Araçlar
 1. SHaBi – Süper Hafif Bileşenler
 1. Fırsatlar
 1. Pazar Yapısı
 2. Destekler
 • Alman Yapımı / Üst Fiyat Avantajı
 1. Lojistik Avantajı
 1. Son Söz
 1. Notlar
 1. Dünya Otomotiv Endüstrisi

Dünya genelinde 2021 – 2025 aralığında üretilen ve üretilecek Binek Araçlar,

2021 – 75,8 Milyon adet

2022 – 82,6 Milyon adet

2023 – 92,0 Milyon adet ( Tahmin )

2024 – 97,3 Milyon adet ( Tahmin )

2025 – 98,9 Milyon adet ( Tahmin )

            2022 yılında ya. 2738 Milyar Dolar olan Dünya pazarının Yıllık ya. % 3,1 büyüme ile 2031 yılında 3500 Milyar US dolara ulaşması beklenmektedir.

 1. AOE – Alman Otomotiv Endüstrisi

 

 1. Alman Otomotiv Endüstrisi

            Alman Otomobil Üreticileri, 2021 yılında Dünya Çapında 15,6 milyon araç ürettiler.

            Toplam otomobil ve hafif ticari araç stoğu 2023 trafik kayıtları ile ya. 51Milyon adede, tüm özel ve ticari araçlar, çekiciler dahil yaklaşık 70 Milyon adede ulaşmıştır.

            Dünyanın 100 Araç üreticisinin 18’i Almanya’dadır.

            2022 senesinde ya. 2,65 Milyon Otomobil ( İhracat oranı % 76 ) ile 138,8 B ticari araç ( İhracat oranı % 70 )  ihraç etmiştir.

            274 Milyar € İhracatı ( Toplam İhracatın % 13’ü ),137 Milyar € iç pazarı ve toplam 411 Milyar € Endüstri cirosu ile Otomotiv Endüstrisi Almanya’nın öncelikli endüstrilerinden biridir.

 1. Alman OYS – Otomotiv Yan Sanayi

            933 OYS şirketi ( bunların 43’ü dev işletmeler ) ile Dünya’da ki her 5 arabadan birinin üretiminde Alman OYS Firmaları ürünleri kullanılmaktadır.

            Avrupa’da otomotiv endüstrisinde ki ARGE harcamalarının % 60’ı Almanya’da yapılmaktadır. 2020 yılı ile bu rakam sadece OYS için 28 milyar € ( 2021 ) – toplamda 71 milyar €’dur ( 2020 ). Toplam 786 Bin personelin 134 Bini ARGE departmanında çalışmaktadır.

            Dünyanın Lider 75 OYS Üreticisinin, 15’i Alman firmalarıdır.

            2021 Senesi Almanya OYS cirosu 80 Milyar € olarak gerçekleşmiştir.

            Almanya, Dünyanın üst segment araba üretim merkezidir. Dünyada ki tüm üst segment arabaların % 65’i Alman OYS üretimidir. Dünyada ki tüm araba üretiminin % 40’ı Avrupa ve % 23’ü Alman OYS Üretimidir.

III. Almanya FDI – Otomotiv Endüstrisi

            Almanya Kökenli Sermaye, 2017 -2021 Seneleri arasında 321 Proje ile ilk sıradadır.

            Almanya’ya aynı zaman diliminde yapılan 205 Proje proje ile ilk sıradadır.

            Almanya’da ki üretici şirketler, Avrupa’da ki üretici şirketlerin % 10’unu oluşturur ama toplam değerin % 27’sini yaratırlar.

            Ülke, ARGE destekleri – AB ve Almanya -,  yetişmiş teknik ve araştırma elemanı stoğu, yatırım atmosferi konusunda Dünyada ilk sıradadır.

 1. Türk OEN – Otomotiv Endüstrisi
 1. Türk OEN – Otomotiv Endüstrisi

            Toplam binek otomobil stoğu 2023 trafik kayıtları ile ya.15 Milyon adede, tüm özel ve ticari araçlar, çekiciler dahil yaklaşık  28 Milyon adede ulaşmıştır.

            Araç stoğunun, motor tipine göre dağılımı;  % 27’si benzinli, % 37’si dizel, % 35’i Otogaz, % 1’i hibrit, % 0,1’i elektriklidir.

            2023 senesi satışların, motor tipine göre dağılımı;  % 60’ı benzinli, % 14’ü dizel, % 12’si hibrit, % 1’i LPG,  % 13,5’i elektriklidir.

            Türk Otomotiv Endüstrisi, Dünyada 14. Sırada, Avrupa’da 4. Sıradadır.

            2022 senesinde ya. 1,35 Milyon Araç ( 810 B Binek Otomobil ) üretilmiştir. Bu rakamın, 970 B’i ihraç (İhracat oranı % 70 ) edilmiştir.

            250 B çalışanı, 200’e yakın ARGE merkezi, ya. 30 Milyar € 2022 İhracatı ile Kimyasal Ürünler İhracatından sonra ikinci sıradadır.

 1. Türk OYS – Otomotiv Yan Sanayi

            4000 Üzeri OYS şirketi ( ya. 1000 tanesi küçük – orta ölçek, ya. 300 tanesi Orta- Büyük Ölçek – 192’sinde yabancı ortak var )  ile ya. 11 Milyar US Doları İhracat rakamına ulaşan OYS ürünlerinin ya. % 70’i Avrupa Birliğine ihraç edilmektedir.

Ağırlıklı üretim, aşağıda ki araç parçalarında gerçekleşmektedir.

 1. Komple motor ve motor parçaları,
 2. Aktarma organları,
 • Fren sistemleri ve parçaları,
 1. Hidrolik ve pnömatik aksamlar,
 2. Süspansiyon parçaları,
 3. Emniyet aksamları,
 • Kauçuk ve lastik parçalar,
 • Şasi aksam ve parçaları,
 1. Dövme ve döküm parçaları,
 2. Elektrik ekipmanları ve aydınlatma sistemleri,
 3. Akü,
 • Oto camları,
 • Koltuklar
 1. Teknolojik Gelecek
 1. Elektrikli Araçlar – EA

            EA üretimi 2022 senesinde Dünyada % 48 ilk artışla yaklaşık 10 milyon adede çıkmıştır.

            Alman Hükümeti, 2030 senesi için 15 Milyon TEA ( Tam Elektirikli Araç ) üretim hedefi koymuştur.

 1. Hibrit Araçlar – HA

            2025 senesinde 8 Milyon birim üretimi gerçekleşecek HA’lar nerede ise EA’lar kadar bir pazar payına sahip olacaktır.

            Elektrikli araçların henüz uzun mesafelerde verimli kullanılamaması – akü kapasiteleri ve EYİ / Elektirik Yükleme İstasyonları yükleme hızlarının düşük olması nedeni ile – HA’ların tercih edilmesine neden olmaktadır..,

III. Otonom Araçlar – OA

            2035 Senesinde, 400 Milyar € değerinde bir pazar oluşacağı tahmin edilmekte. Robot Taksi ve Otobüsler öncelikli olarak pazarı kapsayacak, ardından Robot Tır’lar devreye girecek

            4 ayrı seviye sürüş otomasyonuna sahip olan OA pazarı hem araç içi hem araç dışı ekipman ve yazılıma gerek duymakta.., ve binlerce yeni ürün sunulacak bir pazardır.

 1. Süper Hafif Bileşenler – SHaBi

            Otomotiv Endüstrisi, 2030 yılına kadar araçlarda ki SHaBi oranını % 30’dan % 70 çıkartmayı planlanmaktadır.

            Dijital dönüşümü uygunluk , enerji ve kaynak verimliliği, daha uzun mesafe sürüş, daha verimli motor teknolojisini ve CO2 salınımını azaltmak faydalarını oluşturmak amaçlanmaktadır.

 1. Almanya / Fırsatlar
 1. Pazar Yapısı

            Dünyanın en gelişmiş OPÜ / OYS Ülkelerinden biri olan Almanya, Hem Dünya Otomobil devlerinden çoğuna ev sahipliği yapmakta, hem de OPÜ / OYS alanında Dünyanın en gelişmiş teknolojilerine ev sahipliği yapmaktadır. Kimyasal Ürünlerden sonra ikinci büyük ciroya sahip sektör, hızla değişen yenilikçi otomotiv sektörüne yönelik ARGE çalışmalarında dünyada başı çekmektedir.

 1. Destekler

            Hem Alman Hükümetinin, hem de AB’nin hibe / kredi destekleri ile solid bir yapıya ulaşmış Endüstri’de yenilikçi ürün ve hizmetlerde rekabetini sürdürmektedir.

 • Alman yapımı ürün / Üst Fiyat Avantajı

            Almanya’nın pazar avantajını ekte ki cümle tek başına özetlemektedir.  Made in Germany, ciddi anlamda katma değer oluşturmaktadır.  

            Almanya’da ki üretici şirketler, Avrupa’da ki üretici şirketlerin % 10’unu oluşturur ama toplam değerin % 27’sini yaratırlar.

            TOE’nin 2022 senesinde ihracat için ürettiği parça adedinin bir önceki yıla göre % 67 artmasına karşın, bedel artışı sadece % 9’larda kalmıştır.

 1. Lojistik Avantajı

            Almanya, gelişmiş depolama ve hem ülke içinde hem Avrupa / Dünya’ya yapılacak gönderilerde maliyet / alternatif ve hız avantajlarına sahiptir. Avrupa içinde de serbest ürün dolaşımı büyük bir avantajdır.

 1. Hammadde ve yarı mamul ürün temin Avantajı

            Pazarın büyüklüğü dolayısı ile her tür hammadde ve yarı mamul maddeye ulaşım hem maliyet hem kalite hem de hız ve stok maliyeti açısından büyük önem taşımaktadır.

 1. Yetişmiş ve verimli eleman temini

            Verimli teknik ve araştırma elemanı temininde mevcut kaliteli bir stok bulunmaktadır.

 1. Son Söz

        Hem Türk, hem de Alman Üretici olmak, her iki ülkeninde sunduğu alternatif olanaklardan faydalanmak, çifte iş kütürü ve yapılanması içinde maksimum faydayı oluşturmak demektir. Bu da ancak, geleceğe yönelik bir vizyona sahip olmak ve bu vizyona uygun bir strateji oluşturmakla mümkündür.

 1. Notlar

            Geleneksel tedarikçiler kaybedecek, yeni ürün ve teknolojileri destekleyenler kazanacaktır.

            Türkiye, Alman veya diğer uluslararası yenilikçi öncülerle işbirliği yaparak, geleneksel veya eski teknolojileri yeni uzmanlıklara dönüştürme çabasını göstermek zorundadır.

            Dünya Ölçeğinde, Elektrik donanımı ve elektroniğin orijinal parça piyasasındaki değeri yaklaşık 125 milyar €

            Alman OYS üreticilerinin % 85’ini küçük işletmeler oluşturmakta ve bu işletmeler iç piyasada ki talebin % 70’ini karşılamaktadırlar.

            Alman olmayan dünyanın en büyük 10 OYS üreticisi Almanya’da başarılı bir şekilde faaliyetlerini sürdürmektedirler.

            2023 yılı sonuna kadar 5G ve Edge Computing teknolojilerinin kullanımında ciddi artış olacağı gözlemlendi. Aynı zamanda bu adaptasyon ile birlikte, raporda geçen beş endüstrinin connectivity (bağlantı), hardware (donanım), software (yazılım) and services (hizmetleri) içeren tüm ekosistemden yıllık 517 Milyar Dolar gelir sağlayacağı ön görülüyor.

Bülent Çakıroğlu

Düsseldorf Consulting

29 Ekim 2023 – Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yaş Günü