ALMANYA’DA İŞ BULMAK

DC 1023 – BC 25.11.2023 Düsseldorf

            Dünyanın GSYİH 2023 sıralamasında IMF’nin tahmini ile Amerika, Çin ve Japonya’dan sonra 4429 Milyar Dolar hasıla ile gelen Almanya’nın iş gücü açığının 2023 yılı itibarı ile 600000 kişi üzeri olduğu tahmin edilmekte, ve bu rakamın 2030 yılında 4 milyon kişiye ulaşılacağı tahmin edilmektedir.

            1960’lı yıllarda, Türkiyeden iş gücü talebinde bulunan ve 2023 itibarı ile 3 Milyon üzeri Türk kökenli göçmenin yaşadığı Almanya, hem burada yaşayan Türk Göçmen stoğu, hem de Ülkemize göre daha yüksek ücretlerin ödenmesi, ekonomik refahın yüksek olması nedeni ile gittikçe artan bir talep ile karşı karşıyadır.

            Ancak, Türkiye Cumhuriyeti’nin gümrük birliğine katılmasının üstünden yaklaşık 20 yıl geçmesine rağmen hala aday statüsünde olan Türkiye’den Almanya’ya yolculuklarda, vize zorunluluğu söz konusudur.

 

En çok sorulan soru, çalışan insanların Almanya’ya nasıl gelebileceğidir;

– Bu konu da doğru bilgi edinebilinecek çok az sayıda kaynak mevcuttur, ve insanların daha iyi bir yaşam kurmak için göçmeye karar vermeleri ve bunun içinde Almanya’ya gelmek ve yerleşmek istekleri kimi zaman suistimal edilmekte, çeşitli yollarla dolandırılmaktadırlar.

 

– Çalıştığınınız iş kolunun, çalıştığınız konu ile ilintili sertifikasyonlarınız, meslek okulu ve / veya üniversite eğitiminizin uygunluğu, Almanya’da iş gücü açığının olduğu alanlarda çalışıyor olmanız gibi ayırıcı nitelikler, sürecin daha iyi yönetilmesini sağlayacaktır. Bu konu da, ekte ki makalemiz, Size yol gösterecektir.

 

https://www.linkedin.com/pulse/almanya-i%C5%9F-g%C3%BCc%C3%BC-piyasas%C4%B1-2023-b%C3%BClent-cakiroglu-vksff

– DC olarak 2024 yılı Ocak ayından itibaren, bu konuda kişisel koçluk vermeye başlayacağımız, ve sürecin en etkin yönetilmesi için gerekli tüm ön koşul ve şartları, Alman Makamlarının talepleri doğrultusunda yerine getirerek, mümkün olan en kısa zaman diliminde, profilinizin uygunluk durumu göz önüne alınarak, Almanya’da iş bulmanıza yardımcı olabileceğimizi belirtiriz..,

Daha detaylı bilgi için, bizimle iletişime geçebilirsiniz..,

[email protected]