Oranlar, Vergi Çeşitleri, Vergi indirimleri ve Muafiyetler

DC MaF 0423 / BC – 20.11.2023 Düsseldorf

            Kişi Başına düşen 2022 yıllık milli gelir ya. 46 B amerikan doları olan Almanya’nın 2022 GSYH’ı ya. 43 Trilyon amerikan dolarıdır.

            Almanya’da 40’a yakın vergi çeşidi mevcut, Alman GSYH (BIP)’nın % 23,2’si vergi gelirlerinden oluşmakta. Almanya’da 2022 itibarı ile ya. 9,9 Trilyon amerikan doları vergi toplanmıştır.

            Almanya’da geliri senelik ya. 11 B € üzerinde olan her Vatandaş ya da Oturma / Çalışma iznine sahip göçmen vergi ödemekle mükelleftir.

Ana Vergilerde Oranlar

            Kişisel Gelir vergisi                % 14               ya. 62 B €  / yıl’a kadar

            Kişisel Gelir Vergisi                % 42 – 45        ya. 62 B €  / yıl üzeri

            KDV                                        % 19

            KDV                                        %   7               istisnalar – Yemek, gazete, konaklama vd.

            Kurumlar Vergisi                     % 15

            Bedediye Vergisi                    % 15

            Şirket sahipleri, gelirlerini kişisel varlıklarına aktardıklarında ayrıca % 15 civarında gelir ödemek durumundadırlar. Ancak, özel şartlar sağlandığında, muafiyet söz konusu olabilir.

Vergi İndirimleri ve Muafiyetler

         Bireysel İndirimler;

                        Seyahat giderleri ( evden işe )

                        İş kitapları

                        Profesyonel Eğitim Giderleri ( % 30 – 50 arası )

                        İş – çalışma ekipmanı giderleri

                        Çocuk Egitimi

                        Bağışlar ( Alman sivil toplum kuruluşları ve nomine uluslararası kuruluşlar )

 

         Bireysel Yatırım Muafiyetleri

                        10 B – 400 B € arası özel şartlar sağlanmış yatırımlar ve bunların gelirleri ( en az 2 B € / yıl olmak üzere vergiden muaftır.

 

            Kurumsal İndirimler

                        Faiz Giderleri

                        Personel Giderleri

                        Ekipman, makina vb.

                        Emlak Yatırımları

                        Ayrıca, şirket kayıpları daha sonra ki yılların gelirlerinden düşülebilmektedir.

Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

[email protected]