Süreç, Kuruluş Giderleri, Hibe, Aylık İşletme Giderleri

DC MaF 0623

BC – 22.11.2023

Süreç

Ana Sözleşmenin noter onayından maliyeden vergi numarası alınmasına kadar 6 ila 10 hafta arasında işlemler tamamlanabilir.

Kuruluş Giderleri

Noter, Tüzük Hazırlığı, Ticaret Sicil kaydı, Ticaret odası ilk yıl aidatı, kuruluş danışmanlığı dahil olmak üzere, şirket formu ve sermaye oranına bağlı olmak üzere 5-8 B € civarında bir kuruluş gideri oluşmaktadır.

Ofis donanım giderleri, çalışan eleman başına 700 ila 2000 € arasında değişmektedir.

Depo kurulum giderleri ise depo büyüklüğü ve kullanılacak ekipman ( Taşıyıcı / Raf sistemi vb. ) niteliği ve sayısına göre 5-20 B € arasında değişmektedir. Otomasyon kurulumunda ek giderler söz konusudur.

Kuruluş Hibesi – Almanya

Bazı Alman eyaletlerinde, devlet yabancı yatırımcıya kuruluş hibesi vermektedir.

Yurt Dışı Yatırım Desteği – Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Başvuru yapan Yurt Dışına açılma talebinde bulunan şirketleri, yaşları, ciroları, sektörleri, çalışan sayılarına göre değerlendirerek bazı giderlerde % 60’ı varan hibelerle desteklemektedir.

Aylık İşletme Giderleri

Mali Müşavirlik giderleri

Şirket kuruluşunda 150 – 300 € arasında aylık gider ile senelik bilanço gideri 1000 – 1500 € / yıl söz konusudur. Daha sonra ki senelerde evrak yoğunluğu, sektör ve ciroya bağlı olmak üzere değişebilir.

Kiralar

Kira / Ofis

Merkezi alanlarda 25-25 € / m2 aralığında, banliyölerde 10 – 15 € / m2 aralığındadır.

Kira / Depo

Merkezi alanlarda 10-18 € / m2 aralığında, banliyölerde 6 – 12 € / m2 aralığındadır.

Kira / OOA – Ortak Ofis Alanları

Aylık 250 – 400 € civarındadır.

Enerji / Isıtma / Ek Giderler

Enerji masrafları, binaların enerji verimliği sıralamasına göre değişiklik göstermektedir. Örnek 100 m2 bir ofisin enerji gideri 80-150 € / ay arasında değişmektedir. Isıtma giderleri, enerji giderleri ile hemen hemen eşdeğerdedir.

Ek bina giderleri m2 başına 1 ila 3 € arasında değişmektedir.

Eleman giderleri / sağlık sigortası / vergiler vd. personal giderleri

Vasıfsız elemanlarda

Brüt 12,5 € / saat ( devletçe belirlenen en düşük saat ücreti ) ila 17 € / saat arasında değişmekte

Vasıflı elemanlarda

Brüt 20 – 40 € / saat arasında değişmektedir.

Uzman Eleman / Yöneticiler

Senelik Brüt ücretler, sektör ve elemanın yeterlilik durumuna, yönetim pozisyonuna göre 50 Bin – 140 B € / yıl arasında değişmektedir.

Şirketler, işveren payı olarak devlete ve sigortalara Brüt ücretin yaklaşık % 32’si oranında bir bedeli ödemekle yükümlülerdir.

Mobil araç giderleri

Kiralama

Kiralama ile arabanın grubuna göre, aylık 200 – 700 € arasında bir bedel söz konusudur. Kiralamada genelde arabanın tüm giderleri masraftan düşülebilir. Ayrıca, eleman katılım payı mevcuttur.

Satın Alma

C grubu yeni arabalar 30 B € civarı, B grubu 50 B € civarı, A Grubu arabalar ise 70 B € üzeridir. İkinci elde 2-3 yaşlı arabalarda % 30-40 daha düşük bir bedelle satın alınabilir. Amortisman süresi 5 senedir. Arabanın, giderleri yakıt tipi ve kullanıma göre kısmen vergiden düşülebilir.

Sabit Telefon / Mobil Telefon hatları

Sabit telefonlar aylık 30 – 50 € arasında, Cep telefonları hat ücretleri ise aylık 30 – 80 € arasında değişmektedir.

Vergilendirme

% 15 kurumlar vergisi ile % 15 bedediye vergisi söz konusudur.

Diğer giderler

Şirket yapısı, eleman sayısı, seyahatler, fuar katılımları, reklam ve tanıtım giderleri, sektör ve hacime bağlı değişkenlik gösterir.

Daha Detaylı bilgi için bizimle temasa geçebilirsiniz;

[email protected]