GENEL BİLGİ ve YÖNTEMLER

DC – BC 04.11.2023 Market Feeds 0223

Kitle:               

İş İnsanları

            Şirket Ortakları ve / veya Genel Müdürler ,

            Şirket Çalışanları

                        Üst Düzey Yöneticiler

                        Orta Düzey Yöneticiler – Spesifik Görevliler / Özel niteliklere sahip Çalışanlar

Bireyler

            Bireysel Yatırımcılar     

            Beyaz yakalı kalifiye çalışanlar ( Ağırlıklı Bilişim, İletişim Sektörü )

            Sağlık Görevlileri ( Doktorlar, Hemşireler )

            Akademisyenler ( Profesör / Doçent / Doktorlar / Asistanlar )

            Öğrenciler

            Aile birleşmesi Bireyleri

İş İnsanları için izlenecek yöntemler:

Ticari yolla I – Şirket Ortakları veya Sahipleri için geçerlidir

            1) Şirket Kuruluşu ya da kurulacak bir şirkete ortak olunması

            2) Almanya’da kurulu bir şirketin satın alınması

            3) Almanya’da kurulu bir şirkete ortak olunması

            Bu durumlarda, şirket ortak ve sahipleri, oturma izni için başvurabilirler.

Ticari yolla II – Şirket Ortak ve Üst Düzey Çalışanları, Şirket Üst Düzey Çalışanları için geçerlidir

            1) Almanya’da kurulu ya da kurulacak şirkette ortaklık ve üst düzey çalışan statüsü

            2) Almanya’da kurulu ya da kurulacak şirkette üst düzey çalışan statüsü

            3) Bunun için bir sürekli iş anlaşması ve maaş tanımlanması gereklidir

            Bu durumlarda, şirket ortak ve / veya Çalışanları, oturma ve çalışma izni için başvurabilirler.

Ticari yolla IIIŞirket Yöneticiler – Spesifik Görevliler / Özel niteliklere sahip Çalışanlar için geçerlidir

            1) Almanya’da kurulu ya da kurulacak şirkette Yönetici / Çalışan statüsü

            2) Bunun için en az bir  yıllık bir iş anlaşması ve maaş tanımlanması gereklidir

            3) Özel niteliklerin tanımlanması ve işlem takibi gereklidir

            Bu durumlarda, şirket ortak ve / veya Çalışanları, oturma ve çalışma izni için başvurabilirler.

Bireyler için izlenecek yöntemler:

Bireysel Yatırım Yolu ile – Bireysel Yatırımcılar için geçerlidir

            1) Almanya’da taşınmaz mülk ( Ev, Daire, Ticari taşınmaz gibi ) alımı yolu ile

            2) Almanya’da kurulu bir şirkete / şirketlere yatırım yolu ile

            Bu durumlarda, mülk sahibi bireyler, oturma izni için başvurabilirler.

Almanya’da bir devlet, üniversite, hastahane ya da özel işletme ile iş anlaşması yolu ile

            1) Beyaz yakalı kalifiye çalışanlar ( Ağırlıklı Bilişim, İletişim Sektörü ) için geçerlidir

            2) Sağlık Görevlileri ( Doktorlar, Hemşireler ) için geçerlidir

            3) Akademisyenler ( Profesör / Doçent / Doktorlar / Asistanlar ) için geçerlidir

            4) Bunun için en az bir  yıllık bir iş anlaşması ve maaş tanımlanması gereklidir

            Bu durumlarda, Sözleşme sahibi bireyler, oturma ve çalışma izni / EU Mavi Kart çin başvurabilirler.

Almanya’da bir üniversite’de eğitim almak – bachelor ya da master / doktora yapmak yolu ile

            1) Üniversite öğrenimini Almanya’da yapmak isteyenler için geçerlidir

            2) Master / Doktora öğrenimini Alman Üniversitelerinde yapmak isteyenler için geçerlidir

            Bu durumlarda, Davetiye sahibi bireyler, oturma ve sınırlı çalışma izni için başvurabilirler

Almanya’da bir üniversite’de ya da dil okulunda Alman Dilini öğrenmek için başvuru yolu ile

            1) Dil öğrenimini Almanya’da yapmak isteyenler için geçerlidir

            2) Master / Doktora öğrenimini Alman Üniversitelerinde yapmak isteyenler için geçerlidir

            Bu durumlarda, Davetiye sahibi bireyler, oturma ve sınırlı çalışma izni için başvurabilirler

Alman vatandaşı olan eş kanalı ile – aile birleşmesi yolu ile

            1) Alman vatandaşı ile evli olmak ya da evlenmek

            2) Almanca yeterli dil bilgisine sahip olmak

            3) Bu durum, kişilerin çocukları içinde geçerlidir

            Bu durumlarda, Davetiye sahibi bireyler, oturma ve sınırlı çalışma izni için başvurabilirler

Bülent Çakıroğlu

DC – BC Market Feeds 0223

04.11.2023 Düsseldorf